Най-много преки чуждестранни инвестиции през третото тримесечие на 2006 г. у нас са били насочени към сектора на недвижимите имоти и бизнес услугите, показва статистиката на НСИ.

Операциите с имоти и бизнес услуги у нас са привлекли общо 57.2 млн. дол. през третото тримесечие на годината. Интересното е че те са нараснали с повече от два пъти спрямо предходното тримесечие на тази година.

Общо 36.8 млн. дол. са били инвестициите в търговията, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинството, показват още данните на националната ни статистика.

Почти еднакво - по 18.8 млн. дол. са постъпленията от чуждестранни инвестиции в производството на машини и оборудване, без електро-, оптично такова и инвестициите в производството на химични вещества, продукти и влакна.

Инвестициите в строителния сектор също бележат значителен ръст като през третото тримесечие на годината са се покачили двойно до нивото от 15.8 млн. дол.

Общият брой на преките чуждестранни инвестиции у нас за тримесечието са възлезли на 157.3 млн. дол., показват още данните на НСИ.