Строителството на нови жилищни сгради отдавна е концентриран основно в големите градове и столицата. Така от 830 започнати нови жилищни строителни обекти в България през третото тримесечие на годината, 115 са в София, 111 в Пловдив и 112 във Варна, показват обявените днес данни на НСИ.

Ако погледнем броят на жилищата данните показват още по-голяма концентрация. В столицата са започнати 1032, във Варна 475, а в Пловдив - 348. Ако към тях прибавим 285-те в Бургас и 242-те в Стара Загора, ще установим, че от 3144 новозапочнати жилища 2355 са в тези градове. Всички останали си поделят едва 789.

Така не са един или два градовете, в които има започнати под 10 жилища за последните три месеца. В Смолян, Кюстендил, Габрово и Ямбол те са 8, в Силистра 7, а във Враца 5. Най-тежко е положението във Видин, където няма нито една започната жилищна сграда.

Общо за България през третото тримесечие на 2016 г. е започнал строежът на 830 жилищни сгради с 3 144 жилища в тях и с 395 609 кв. м обща застроена площ.

В сравнение със същия период на 2015 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 12.0%, жилищата в тях - с 4.6%, но разгънатата им застроена площ е по-малко с 11.4%.