Строящият се в Ню Йорк небостъргач Bank of America Tower ще бъде най-екологичният в света, съобщава ABC News. При завършване на строителството, то трябва да получи най-високият "платинен" рейтинг на Американския съвет за екологично строителство (U.S. Green Building Council).

Освен това зданието, което до момента е построено до 28 етаж, ще бъде едно от най-високите, отстъпвайки само с няколко метра на Empire State Building.

Стойността на проекта, разработен от архитекта Робърт Фокс, е 1,2 млрд.долара. За да се отговори на еко нормите, ще се похарчат 2-3 % от тази сума, които се очаква да се изплатят за 2 години от икономиите на енергия.

В сградата ще има огромни прозорци и стъклени стени, които ще подпомогнат икономиите на електроенергия за осветление. На покрива има предвидени колектори за дъждовна вода, която ще се смесва с вече използваната. Отоплението ще се осъществява с нагряване на сгорещен въздух под подовите покрития.

На входа има площадка за велосипеди, която ще позволи постоянно да се използва най-екологичният вид транспорт. Затова пък няма да има паркинг за автомобили.

Половината от цимента, използван за изграждане на сградата, ще бъде заменен с шлака(сгурия), което според оценките също благотворно ще повлияе на околната среда.

Собствениците на сградата-семейство Дърст, се занимават с недвижими имоти от 1915 г. Те се надяват, че еконебостъргачът ще стане пример и ще повлече крак за всички останали строители.