По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през второто тримесечие на 2017 г. е 585, а новопостроените жилища в тях са 2 576.

Спрямо същия период на 2016 г. сградите са с 66 повече, или с 12.7%, а жилищата в тях се увеличават с 323, или с 14.3%.

По въведени в експлоатация жилищни сгради лидери са областите Варна - 102 сгради с 822 жилища в тях, Бургас - 101 сгради с 919 жилища, и София област - 67 сгради с 68 жилища.

Най-голям е делът на новопостроените къщи (69.4%), следвани от жилищните кооперации (17.5%). Новопостроените жилища с две стаи са 42.5%, следват тези с три стаи - 28.3%, а най-нисък е делът на жилищата с пет стаи - 3.3%.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 84.5 кв. м през второто тримесечие на 2016 г. на 82.3 кв. м през същото тримесечие на 2017 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Стара Загора - 167.8 кв. м, и Силистра - 147.7 кв. м, а най-малка - в областите Варна - 67.5 кв. м, и Бургас - 68.4 кв. метра.

По предварителни данни през юни индексът на продукцията в сектор "Строителство", изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.2% над равнището от предходния месец.

Календарно изгладените данни показват увеличение от 7.9% на строителната продукция през юни 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 година.

През юни спрямо юни сградното строителство се увеличава с 1.3%, докато от гражданското/инженерното строителство намалява с 1.1%.

На годишна база увеличението на строителната продукция се определя предимно от положителния темп както при сградното строителство, където увеличението е с 15%.