Депозитите на нефинансовите предприятия и домакинства са около 11,022 милиона в края на юни 2016 година, показват данните на Българската народна банка.

Боят им  намалява с 3% спрямо същия месец на миналата година. Но  общият им размер нараства с 8.5% на годишна база до  61,228 милиарда лева и при 7.3% годишен ръст в края на март 2016 година.

В края на юни 2016 г. спрямо края на предходното тримесечие броят на тези депозити се понижава с 1.2%, а размерът им се увеличава с 1.6%.

Депозитите на сектор Нефинансови предприятия са 577 хил. броя в края на юни 2016 г., като броят им се увеличава с 4,6% спрямо края на същото тримесечие на 2015 г. В края на второто тримесечие тези депозити са в размер на 17,901 млрд. лв. и на годишна база нарастват с 12.9% при 10.9% годишно повишение в края на предходното тримесечие.

В края на второто тримесечие домакинствата притежават 10,444 млн. банкови депозити, като броят им намалява на годишна база с 3.4%. Размерът на тези депозити е 43, 327 млрд. лв. в края на юни 2016 г., като нараства с 6.8% на годишна база при 6% годишен ръст в края на март 2016 година.

Кредитите на сектори Нефинансови предприятия и Домакинства са 2,738 млн. броя към края на второто тримесечие на 2016 година. На годишна база броят им намалява с 2.8% при 3.4% годишно понижение в края на март 2016 година. Общият им размер e 48,677 млрд. лева, като се понижава с 1.2% годишно при 2.2% годишен спад в края на март.

В края на юни броят на кредитите на домакинствата намалява с 3% на годишна база, като те достигат 2,600 млн. броя при 3.7% годишно понижение в края на първото тримесечие на 2016 година. Размерът им намалява на годишна база с 0.7%, достигайки 18,175 милиарда лева.