Няма да кажем нищо ново с твърдението, че българинът обича депозита като финансов продукт. По последни данни от статистиката на БНБ банките у нас съхраняват над 8.8 милиона депозита с близо 75 милиарда лева по тях. Причината е ясна: банковата индустрия е най-надеждният финансов партньор с оглед консерватизма си. Ниският риск идва обаче и с ниска доходност, която тази година падна до малко над 1% средна доходност за над 2-годишни договори по данни на БНБ.

Извадете от нея разхода за данъка и ефекта на инфлацията, и в края на договорния период ще се окажете с по-малка покупателна способност на средствата, отколкото сте вложили в началото. И точно тук вероятно можем да ви изненадаме приятно - на пазара вече има продукт, който дава възможност за допълнителна доходност, но също така и застрахователна защита.

Застраховка "Живот" от ДЗИ, свързана с инвестиционен фонд

Става дума за застрахователно-инвестиционна програма с нисък рисков профил, която предлага от една страна защита на инвестирания капитал, а от друга - инвестиция на международните пазари със съответната доходност от това.

В конкретика: "ЕвроХоризонт 4" е продукт, осигуряващ защита на капитала в края на срока на договора за нетната инвестирана сума* , фиксирана минимална доходност и възможност за допълнителна доходност в зависимост от представянето на фонда. Продуктът предоставя застрахователна защита в случай на загуба на живот вследствие на злополука.

Програмата позволява да натрупате планирана доходност от минимум 8% в края на срока на договора, както и допълнителна до максимум 60% от нетната инвестирана сума* в зависимост от представянето на фонда. Продължителността на застрахователно-инвестиционната програма е малко повече от 5 години, което осигурява достатъчно дълъг период за добра възвръщаемост при инвестиране в нискорискови активи.

Записването по програмата е до 8 декември 2023 година, а падежът на полиците - 28 февруари 2029 година. С други думи, целта е вложената сума да бъде държана до края на периода. Разбира се, всеки вложител може да изтегли и по-рано средствата си срещу такса за откуп.

Инвестиция в световни компании

Инвестицията дава възможност за достъп до международен инвестиционен фонд с името Optimum Fund World Fix 100-3, управляван от управляващото дружество КВС Асет Мениджмънт, като доходността му е свързана с представянето на кошница от активи на световна селекция от 30 компании с висока пазарна капитализация. Сред тях са водещи компании от сектори като Телекомуникации, Здравеопазване и Биотехнологии, Финанси и други. Тук биват инвестирани нетните вложения, чиято себестойност е гарантирана и върху които се очакват поне 8% възвръщаемост.

Освен за чистата инвестиция, в еднократната премия е включена и рискова премия за застраховка "Живот". Вие избирате каква сума да инвестирате, като минималното изискване е 2 500 евро. Полицата включва застрахователна защита в следствие на смърт при злополука, която възлиза на премията, умножена по три - до 75 000 евро.

Разбира се, накрая е важно да поговорим не само за приходите от инвестицията, но и за разходите. Към всяка инвестиционна програма има планирани такси, които са надлежно описани в документацията му. Встъпителната такса е в размер на 3%, а при теглене на средства преди падежа през февруари 2029 година се удържа 5% такса откуп върху изтеглената сума. Съгласно чл.565 от Кодекса за застраховането се дължи и вноска за Обезпечителен Фонд в размер на 3,06 EUR за целия срок на договора.

* Нетната инвестирана сума представлява еднократната застрахователна премия, намалена с премията за покрития риск Смърт вследствие на злополука (Рискова премия) и встъпителната такса върху инвестиционната премия, покриваща административните.

** Maтepиaлът имa инфopмaтивeн xapaĸтep, нe пpeдcтaвлявa инвecтициoнeн cъвeт зa пoĸyпĸo-пpoдaжбa нa цeнни ĸнижa, и нe e пpeпopъĸa или инвecтициoннa ĸoнcyлтaция.