Търсенето от населението на Русия на злато за покупки е нараснало 10 пъти спрямо миналата година. Това стана след предприетите през 2022 г. стимулиращи мерки.Това съобщи зам.-министърът на финансите на страната Алексей Мойсеев, цитиран от ТАСС.

"Продажбите на злато на населението в Русия нараснаха 10 пъти след приемането на новите мерки. Разбира се, златото би трябвало да замени доларите, от които населението има няколкостотин милиарда в банки и на други места за съхранение", коментира Мойсеев.

На 9 март руският президент Владимир Путин подписа закон, който освобождава от данък върху добавената стойност (ДОО) операциите на банките по продажба на слитъци на благородни метали на физически лица, които слитъци (основно злато) се намират в банковите трезори.

По-късно държавният глава на Русия подписа и закон, позволяващ на упълномощените банки да продават златни кюлчета на физически лица срещу налична валута.

На 14 юли Путин също така подписа и закон, освобождаващ от данък върху доходите на физическите лица за 2022 и 2023 г. операциите на физическите лица по продажбите на златни кюлчета.

Достигна ли светът предела при добива на злато? До кога ще стигнат запасите в находищата?

Достигна ли светът предела при добива на злато? До кога ще стигнат запасите в находищата?

Най-големите находища на злато се намират в пустинята Невада в САЩ