Обемът на световния добив на злато през миналата година, според наличните данни, се изчислява на около 198 милиарда долара, пише изданието от Саудитска Арабия Al-Eqtisadiya. Представител на Лондонската фондова борса отбелязва, че "не е ясно дали вече е достигнат пикът по добив на злато в света, след спада от 1% в глобалния добив през 2021 година.

Това е първият спад от около десетилетие и редица играчи на пазара са притеснени относно обема на добива на благородния метал в бъдеще. Нещо повече, в много региони на света се наблюдава повишаване на активността на екологичните групи и се очаква въвеждането на нови ограничения върху добива на метали в бъдеще."

Експерт коментира пред Al-Eqtisadiya, че около половината от златото в света се използва за производство на бижута и за украса. Около една четвърт е собственост на централните банки, а останалата четвърт е в ръцете на инвеститори или участва в определени индустрии.

Ще се върне ли светът към "златния стандарт"

Ще се върне ли светът към "златния стандарт"

Обвързаността със златото помага за справянето с инфлационните процеси

По данни, публикувани от Световния съвет по златото, през цялата история на човечеството са добити повече от 205 хиляди тона злато. През миналата година добивът е бил 3560,7 тона, а общото предлагане на световния пазар е достигнало 4666,1 тона.

Според доклад от 2021 г., публикуван от Геоложката служба на САЩ, има около 54 000 тона злато в недрата на земята по целия свят и то може да бъде извлечено с помощта на съвременни технологии и изследователски разработки. Ако светът продължи да извлича злато със същия темп като през миналата година, тези 54 000 тона ще бъдат извлечени в рамките на следващите 15 години.

Някои геолози обаче не са съгласни с американските оценки. По тяхно мнение, въз основа на известните към момента запаси, добивът на злато може да стане нерентабилен към 2050 г. Откриването на големи находища в най-добрия случай може да отложи този срок, но единствената надежда е разработването на нови технологии, които позволяват извличането на запаси, които в момента са невъзможни за достигане поради много високата цена за това.

Като цяло, според тези експерти, е малко вероятно мащабният добив на жълтия метал да продължи след 2075 г., без да има огромен скок в технологията за добив на злато.

Защо по време на криза е удачно да се инвестира в злато

Защо по време на криза е удачно да се инвестира в злато

Златото е дългосрочна инвестиция

Понастоящем делът на обработеното злато в общия годишен обем е от 28% до 30%. Но този дял зависи най-вече от цената на златото - колкото по-висока е тя, толкова е по-вероятно хората да се разделят със старите си златни бижута, за да купят нови.

Всяка година от световните златни рудници се добиват тонове злато, а най-големите находища се намират в пустинята Невада в САЩ (над 100 тона злато се добиват всяка година оттам).

А по оценки на глобалната група SNB, световното предлагане на злато ще нарасне с около 4,4% тази година, поради високата инфлация и геополитическите рискове, свързани с конфликта в Украйна. Смата се, че търсенето и предлагането на злато ще останат високи (поне) до 2026 година.

Кога златото ще замени долара като „тихо пристанище“ при криза

Кога златото ще замени долара като „тихо пристанище“ при криза

Мнението на Джим Роджърс, финансист и инвеститор от световна величина