През четвъртото тримесечие на 2017 г. 1 329.7 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях - 85.2%, са пътували само в страната, 11.1% - само в чужбина, а 3.7% са пътували както в страната, така и в чужбина.

В сравнение със същия период на 2016 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години нараства с 59.5%, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

През последното тримесечие на миналата година най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години - 529.9 хил., или 39.8% от общия брой. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е този дял при лицата на възраст 15 - 24 години - 89.3% от пътувалите в тази възрастова група. При пътуванията в чужбина делът на пътувалите лица на възраст 45 - 64 години е най-голям - 15.4% от пътувалите в съответната възрастова група.

По-голямата част от туристическите пътувания в страната са били с цел "посещение на близки", докато тези, реализирани в чужбина, са за "почивка и екскурзия", посочени съответно от 51.5 и 54.3% от тях.

През четвъртото тримесечие като самостоятелни са били регистрирани 1 797.3 хил., или 91.7% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 94.9%, а на тези в чужбина - 62.8%.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна - 40.7%, докато в чужбина са разходите за транспорт - 31.9%.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 202.42 лв. в страната и 535.89 лв. в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 151.72 лв. в страната и 958.15 лв. в чужбина.