Посещенията на чужденци в България през август 2019 г. са 2 325.2 хиляди или с 3.8% повече в сравнение със същия месец на миналата година, показват данните на Националния статистически институт.

Регистрирано е увеличение при пътуванията с цел почивка и екскурзия - със 7.6%, и със служебна - с 6.1%, докато тези с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) намаляват с 2.1%. Транзитните преминавания през страната са 26.5% (617.3 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през август, делът на гражданите от Европейския съюз е 62.1%, или с 3.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Румъния - с 30.9%, Обединеното кралство - със 17.8%, Испания - с 15.8%, Австрия - с 5.4%, Унгария - с 4.3%, и други.

Най-много посещения в България по страни и цел през август 2019 г.

Снимка 444835

Източник: нси

Същевременно намаляват посещенията на граждани от Германия - с 12.7%, Белгия - с 5.8%, Нидерландия - с 5.5%, Чешката република - с 4.2%, Полша - с 3.5%, Италия - с 3.2%, Гърция - с 1.3%, и други.

Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" нарастват с 3.3%, като най-голямо е увеличението на посещенията на граждани от Украйна - с 23.6%.

През август преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 56.8%, следвани от посещенията с други цели - 35.8%, и със служебна цел - 7.4%.

Най-много посещения в България през август са реализирали гражданите от: Румъния - 373.1 хил., Турция - 290.4 хил., Германия - 251.0 хил., Гърция - 163.7 хил., Украйна - 122.0 хил., Полша - 110.8 хил., Обединеното кралство - 97.4 хил., Руската федерация - 97.1 хил., Сърбия - 78.4 хил., Франция - 69.7 хиляди.

Пътуванията на български граждани в чужбина през август 2019 г. са 755.4 хиляди или с 2.5% над регистрираните през август 2018 година.

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към: Австрия - с 21.4%, Испания - с 16.5%, Чешката република - с 10.1%, Франция - с 8.9%, Сърбия - със 7.8%, Гърция - с 6.2%, Румъния - с 3.4%, и други.

Същевременно намаляват пътуванията на български граждани към: Италия - с 13.0%, Турция - с 4.3%, Обединеното кралство - с 3.6%, Република Северна Македония - с 2.4%, Германия - с 1.9%, и други.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през август формират пътуванията с цел почивка и екскурзия - 45.7%, следвани от тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 40.3%, и със служебна цел - 14.0%.

През август най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Гърция - 207.6 хил., Турция - 136.0 хил., Република Северна Македония - 52.3 хил., Сърбия - 49.4 хил., Румъния - 47.4 хил., Германия - 46.2 хил., Австрия - 25.9 хил., Италия - 24.9 хил., Испания - 21.5 хил., Франция - 20.4 хиляди души.