Най-богатите 10% в света са отговорни за половината от всички емисии на въглероден диоксид, сочи ново проучване, цитирано от СNN.

Изборът на начин на живот на най-богатата десета от населението означава, че те имат средно 11 пъти по-висок въглероден отпечатък, отколкото най-бедната половина от хората по света, твърди доклад на международната конфедерация Oxfam.

Бедната половина от населението – приблизително 3,5 милиарда души – е отговорна само за 10 на сто от емисиите. Въпреки това, те са най-силно засегнати от природни бедствия, които се дължат на климатичните промени, като наводнения или суши.

Членовете на най-богатия 1% от населението използват средно 175 повече въглерод, отколкото някой от долните 10 процента.

В друг ярък пример докладът е установил, че общите емисии на по-бедната половина от китайското население (около 600 милиона души) са едва една трета от емисиите на най-заможните 10% от хората в САЩ (около 30 милиона души).

64 на сто от емисиите в световен мащаб са в резултат на индивидуално потребление. Най-богатите хора си купуват най-много стоки и следователно са отговорни за по-голямо замърсяване.

Освен това заможните притежават превозни средства, които поглъщат най-много газ, и по-големи жилища, които се поддържат добре отоплени или климатизирани.

Останалите 36% от емисиите се приписват на потреблението от страна на правителства, инвестиции и международен транспорт.

Според Oxfam фокусът на Конференцията за климата на ООН (COP21), която се провежда в Париж, трябва да се измести от развиващите се икономики към най-богатите държави.

„Макар емисиите да се повишават най-бързо в развиващите се страни, много от това е заради производството на стоки, консумирани в други държави”, сочи докладът.

„Лесно е да се забрави, че бързо развиващите се икономики са и дом на по-голямата част от най-бедните хора в света и макар да трябва и те да отдадат дължимото, именно богатите страни трябва да задават посоката”, заяви Тим Гор от Oxfam.

За да помогнат на по-бедните страни да се справят с ефектите от климатичните промени, развитите държави вече обещаха да съберат 100 млрд. долара на година до 2020 г.