След седем поредни години на растеж най-заможното население на Земята или всички с активи в размер на над 1 милион долара, са отчели спад на състоянието си. През 2018 година те са изгубили общо 2,1 трилион долара, показват данните от изследването World Wealt Report, изготвяно от Capgemini.

До голяма степен този спад се дължи на групата на т.нар. ултрабогаташи или на този 1% от населението, който притежава най-голям дял от богатството.

От друга страна "по-скромните" милионери или тези с активи, изчислявани на между 1 и 5 милиона долара, регистрират минимално намаление на богатството си - 0,5%.

По отделни региони при милионерите от Тихоокеанския регион в Азия спадът е най-голям. Само тези в Китай са изгубили над 500 милиарда долара за изминалата година.

До известна степен това се обяснява със тежкия период, през който мина китайският фондов пазар. Основният индекс SZSE Composte Index загуби 20% от стойността си през 2018 година на фона на опасенията от забавяне на икономиката и на нарастващото напрежение със САЩ.

От друга страна Щатите остават държавата с най-много милионери - общо 5,3 милиона души, следвани от Япония, Германия и Китай.

Infographic: World's Millionaires You will find more infographics at Statista