Индексът на цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на тази година е нараснал с цели 36.0% спрямо същото тримесечие на 2010 година. Това сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

В растениевъдството цените са се увеличили с 56.2%, а в животновъдството - с 15.0%. Ръст е отчетен при зърнените култури - със 73.9%, техническите - с 51.3%, живите животни - с 5.3%, и животинските продукти - с 23.2%.

Индексът на цените на средствата за производство, влагани в селското стопанство, за второто тримесечие на тази година е с 10.2% над равнището на същото тримесечие на 2010 година.