CEZ Group отбеляза 7.1% ръст в производството на електроенергия през първите девет месеца на 2006 година в сравнение със същия период миналата година, съобщават от дружеството.

Трите български електроразпределителни дружества - „Електроразпределение Столично", „Електроразпределение София Област" и „Електроразпределение Плевен", собственост на CEZ Group, бележат 0.1 TWh увеличение на продажбите в сравнение с януари-септември 2005 година. През първите девет месеца на 2006 година трите дружества са продали общо 5.9 TWh електроенергия.

През януари-септември 2006 година електроцентралите на групата произвели 47.8 TWh електроенергия. От тях 46.5 TWh са генерирани от централите в Чехия, а останалите - от компаниите на CEZ Group в чужбина.

Увеличението се дължи основно на производството на атомните електроцентрали, което бележи 11% ръст.

Продажбите на електроенергия на CEZ Group са нараснали с 14.4% до 61.7 TWh през януари-септември 2006 година в сравнение със същия период на 2005 година.

Все повече върху оперативните резултати на групата влияят активите, които са придобити в чужбина. След придобиването на електроразпределителни дружества в България и Румъния, към групата са присъединени две полски топлоелектроцентрали - Elcho и Skawina.