Днес, в залата на Министерството на здравеопазването ще се състои пресконференция, на която ще бъдат представени заключителните резултати от изпълнението на туининг-проекта, по който над 300 български експерта бяха обучени за прилагане на ЕС законодателството в областта на храните и химикалите, съобщи пресцентърът на МЗ.

Проектът „Генно-модифицирани, облъчени и нови храни и химикали" се осъществи по програмата ФАР. Организатори бяха Министерството на здравеопазването на България и Министерството на земеделието и горите, а партньори от австрийска страна са Австрийската агенция по околна среда и Австрийската агенция по безопасност на храните.

Туининг-проектът стартира през декември 2005 г. В него от страна на Европейския съюз бяха инвестирани 2,8 млн. за реализацията на проекта и доставка на лабораторно оборудване. От страна на българското правителство за съфинансиране бяха инвестирани 0,7 млн. евро.

Основната цел на проекта бе насочена към гарантиране защитата на здравето на потребителите от опасни химикали и безопасността на генно-модифицираните, новите и облъчените храни на пазара, в съответствие с изискванията на ЕС.

В изпълнението на туининг проекта като лектори взеха участие 40 австрийски, немски и английски експерти. В рамките на проекта бяха проведени 81 обучения, семинари и 6 обучителни посещения.