България беше поставена на 9-то място сред страните, най-дружелюбно настроени към Русия, сочи социологическо проучване, направено от един от най-популярните Аналитични центрове в РФ, ръководен от Юрий Левада.

Страната ни се ползва с подкрепата на едва 9% от анкетираните по този показател. Същият процент има и Франция.

На първо място са посочени Казахстан и Беларус с почти 40% подкрепа на общественото мнение.

Преди България в списъка на приятелите на Русия са Германия (24%), Китай(19%), Армения(15%) и Индия (14%).

Според социолозите враг №1 за Русия вече е Естония. След нея като врагове на Русия са посочени Грузия, Латвия и Литва.

За сравнение 60% са посочили Естония като враг №1, докато едва 35% са посочили САЩ. Литва е с 32% неодобрение. В списъка на недружелюбно настроените към Русия държави са още Полша и Украйна.

Проучването е направено през първата декада на месец май в 128 населени места в 48 региона на Руската федерация.