Да се подпише Меморандум между Европейския съюз и Руската федерация относно ветеринарната сертификация на животни и животинска продукция, предназначени за Русия.

За това се договориха в Берлин представители на Европейската комисия, Руската федерална служба по ветеринарен и фитосанитарен надзор и Националната ветеринарномедицинска служба, съобщи генералният директор на НВМС доц. Жеко Байчев.

От 1 януари 2007 г. е спряна търговията на животни и храни от животински произход от България за Русия.

По искане на руската страна през следващите две седмици ЕК съвместно с България ще подготви въпросник с отговори, свързан с безопасността на храните у нас.

Предстоят ежемесечни срещи в Берлин на експерти от ЕК и Русия за уточняване на процедурите по търговията с животни и храни от животински произход на новоприетите страни - членки с руската страна.

Представителите на Русия са заявили, че нямат претенции към България, но трябва да се уточнят процедурите с ЕК на базата на извършените проверки от НВМС до момента.

Страната ни ще представи на Русия 7 фирми, които произвеждат храни от животински произход, съобщава още доц. Жеко Байчев.

Днес генералният директор на НВМС доц. Жеко Байчев ще проведе неформална среща с водещия мисия на Службата по храните и ветеринарните въпроси на ЕС, която започва от 22 януари у нас. Експертите ще проверяват контрола на предприятията, които търгуват със страните - членки на Европейската общност.