Дейвид Бленчфлауър от Bank of England заяви, че инфлационните рискове са по-малки, отколкото са били отчетени в августовския инфлационен доклад. Според него, забавяне на потреблението е по-вероятно отколкото по-нататъшното му увеличаване.

Пазарът на труда сега е по-слаб отколкото през август. Бленчфлауър каза, че не вижда вторични инфлационни ефекти, а инфлационните очаквания са добре закотвени.

Припомняме, че Бленфлауър бе единственият от членовете на Комитета по паричната политика гласувал "против" покачването на лихвите през август.

Неговият колега от ЕЦБ Юрген Щарк заяви, че за някои страни от Централна Европа, които имат амбициозната цел да приемат еврото като национална, може да се окаже предимство да отложат присъединяването си към Еврозоната за по-късно.

Той отбеляза, че страни изправени пред растяща инфлация и бюджетни дефицити се нуждаят от повече работа, за да догонят развитите икономики. Това ще спомогне да се осигури по-голяма хомогенност на Еврозоната след приемането на новите членки, каза Щарк в изказване за полски вестник.

Той призова кандидатите да съкратят бюджетните си дефицити докато се радват на силен икономически растеж.