Основната тема в днешното заседание на Съвета за икономически растеж беше противоречието в Закона за защита на потребителите с Европейското законодателство и заложените в него пречки пред осъществяването на дистанционна търговия в България, съобщават от Министерство на икономиката и енергетиката.

Освен членовете на СИР, за участие бяха поканени представители на Комисията за защита на потребителите, Федерацията на потребителите, Независимия съюз на потребителите, Сдружението за електронни комуникации, Българската асоциация за директен маркетинг и др.

Представителите на бизнеса се обединиха около мнението, че с влезлия в сила през м. юни 2006 г. Закон за защита на потребителите неточно се въвеждат разпоредбите на Директива 97/7/ЕО на Европейския Парламент и Съвета за закрила на потребителите при дистанционни договори.

Проблемите възникват в чл. 53 от ЗЗП, в който се предвижда, че търговецът, извършващ продажба на стоки и услуги от разстояние, няма право да изисква или да приема авансово плащане преди изтичане на поставените срокове по чл. 55, в който потребителят може да се откаже от сключения договор.

По предложение на министър Овчаров, СИР взе решение за създаване на работна група, която да предложи решение за преодоляване на противоречието  с оглед балансиране на интересите на различните участници в електронната търговия - потребители и доставчици.

В дневният ред на заседанието се разгледа и проект на Закона за браншовите организации на работодателите и     презентация на тема „Възможностите за достъп  до пазара във връзка с присъединяването на България към ЕС