Е.ОН България Трейдинг подписа първите си договори за доставка на елект-роенергия с бизнес клиенти на българския пазар, съобщиха от компанията.

Компанията е 100% собственост на Е.ОН България и е основана на базата на законовото изискването за създаване на отделни дружества за продажба, доставка и отчитане на елекроенергия за крайните потребители.

Е.ОН България Трейдинг има лиценз за извършване на дейност, а през месец ноември тази година подписа и първите три договора с бизнес клиенти за директна продажба на електричество.

Един от новите клиенти на компанията е Идеал Стандарт Видима в град Севлиево - лидер в производството на санитарно оборудване и една от най-големите компании в североизточния регион.

С тези първи договори за директна продажба на електроенергия се подпомага отварянето на енергийния пазар в България на регионално ниво за бизнес клиенти. Това е и стъпка, която популяризира либерализацията на пазара, като генерира полза за клиентите на Е.ОН България, както и за цялата страна.

Развитието на либерализиран енергиен пазар в страната е една от основните цели на Е.ОН България Трейдинг. За постигането й, компанията ще разчита на солиден опит, който групата Е.ОН вече е натрупала в надеждното и сигурно електроснабдяване на редица европейски страни.

Освен доставка на електроенергия, Е.ОН България Трейдинг ще развива и предлага услуги, свързани с използването на електричество. Компанията ще предоставя консултации и логистична помощ на своите бизнес клиенти за подобряване ефективността при използване на електричество. В тази връзка, Е.ОН България Трейдинг ще предложи нова за енергийния пазар в България услуга - прогнозиране на електроконсумацията.

Е.ОН България Трейдинг ще развива дейността си в тясно сътрудничество с клиентите си за изграждане на дългосрочно партньорство.