Търговията на БФБ в сряда премина при вяла активност, но с превес на поскъпващите книжа, а три от борсовите индекси се върнаха в положителна посока. Търгувани бяха общо 90 позиции, от които 49 приключиха на по-високи средни нива, спад отбелязаха 36, а 5 останаха без промяна.

Сред борсовите измерители на червено се оказа единствено BGREIT със спад от 1.23% до 39.31 пункта. SOFIX възстанови 2.81% от стойността си до 345.98, BG40 покачи с 1.32% до 97.17, а BGTR30 - с 2.48% до 255.59.

Оборотът за деня достигна 9.63 млн. лв., основно благодарение на сделки с облигации на Хелт Енд Уелнес АДСИЦ на стойност 8.92 млн. лв. Оборотът от редовната търогвия с акции възлезе на едва 624 хил. лв.

Общо 15 компании в състава на SOFIX затвориха на по-високи средни нива, срещу само 5 на червено. В BG40 пък поскъпващите се оказаха 22, докато с понижение приключиха 14.

Книжата на Химимпорт се оказаха отново начело на най-търгуваните със 104 сделки за 35 хил. лота, в които повишиха средната си цена до 2.15 лв., +2.04%.
Също с повече от 100 сделки и с още по-голям ръст приключиха и ценните книги на ЦКБ, търгувани с 5.51% по-скъпо на 1.15 лв. Акциите на ПИБ пък се изстреляха с 10.76% по-високо до 2.36 лв. за бр.

С повече от 10% при активна търговия повиши капитализацията си Спарки Елтос, търгувано на 1.66 лв. за ценна книга.

Сред по-активно разменяните книжа в SOFIX с понижения се оказаха тези на Монбат с лек спад от по-малко от процент. Натиск имаше и по отношение на Каолин, търгувано с 2.23% по-ниско на 3.07 лв., а също и при Неохим. След като обяви загуба за тримесечието в размер на 2 603 хил. лв., акциите му се върнаха с 3.54% по-надолу до 25.07 лв.

Извън индексите, покупките по позицията на Алкомет продължиха и днес, отвеждайки акциите му с нови 4.35% по-високо до средно 1.56 лв. за бр.
Покупки имаше и при Асенова крепост, което в резултат възстанови 28.20% от капитализацията си, търгувано на средни нива от 11.82 лв. за бр.

Положителните нагласи преобладаваха и на пазара на компенсаторки, където компенсаторните записи поскъпнаха с 2.56% до 24 ст., а поименните компенсационни бонове - с 5.14% до 27 ст.