Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) застава изцяло зад позицията на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори - БФИЕК, насочена срещу искането на "Булгаргаз" за драстично увеличение на цените на природния газ, съобщава news.bg.

От 2007 г. се установи практика всяко тримесечие "Булгаргаз" да предлага увеличение на цената на природния газ с повече от 30%.

В резултат на искането Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) определяше поскъпване между 4% и 12% всяко тримесечие.

За следващото тримесечие сценарият се повтаря. Този път драстичното увеличение е предвидено за 1 октомври като "Булгаргаз" иска увеличение значително над 30%.

В своето становище БФИЕК задава следните въпроси към ДКЕВР: „Това пазарно определяне на цена ли е или административно? Има ли наистина пазарен механизъм?

Защо не се отразява поевтиняването на петрола в цената на газа след като съгласно приетата методика се взимат пазарните котировки на мазута?

От КРИБ считат, че е недопустимо с увеличението на цената на природния газ държавата да субсидира огромни длъжници като "Кремиковци" и топлофикационните дружества.

Не може коректните платци да се притискат до стената веднъж с данъци и осигуровки, втори път за субсидиране на провалили се „пазарни" играчи, трети път за извънбюджетно финансиране на социалните ангажименти на държавата, посочват от КРИБ.