България ще подкрепи Унгария за исканата от нея забрана за ползване и продажби на генетично модифицирана царевица на територията й. Това ще бъде един от въпросите, които ще се обсъждат днес в Брюксел на Съвета на министрите на околната среда на страните от ЕС.

В Съвета ще участва министър Джевдет Чакъров. За първи път страната ни участва в качеството си на пълноправен член с право на глас.

В съответствие с одобрената от Министерския съвет позиция на България по въпроса за искането на Унгария министър Чакъров ще гласува в негова подкрепа и против проекта на решение на ЕК за вдигане на наложената от Унгария забрана относно генетично модифицираната царевица.

България ще подкрепи предложението на ЕК от 1 януари 2011 година в обхвата на Схемата на Общността за търговия с емисии на парникови газове да бъде включен авиационният сектор.

Предвижда се това да стане на два етапа. От началото на 2011 г. в схемата ще се включат емисиите от вътрешните и международните полети от и до летища в рамките на ЕС

Една година по-късно в схемата ще се включат емисиите от всички международни полети, които пристигат или излитат от летища в рамките на ЕС от и до всички дестинации по света. Това ще бъде направено с изменения в директивата за въвеждане на европейска схема за търговия с емисии на парникови газове.

Целта е ограничаване на влиянието на въздушния транспорт върху изменението на климата в глобален аспект.