КЗК глоби с 15 000 лв. Асоциацията на млекопреработвателите в България и наложи санкция от 10 000 лв. на сдружение „Национална асоциация на млекопреработвателите", за извършени нарушения. Освен глобите, комисията постанови и прекратяването дейността на асоциацията и сдружението на млекопреработвателите.

Комисията се е самосезирала заради поредица от съобщения в медиите, както и данни от различни държавни институции, за повсеместно и рязко увеличение на цените на сиренето и кашкавала, през месеците юли и август 2007 г.

Комисията е установила, че АМБ провежда своите редови заседания с явна антиконкурентна цел - координиране и съгласуване на ценовото поведение на своите членове на пазарите на сирене от краве мляко и на кашкавал от краве мляко.

Оказва се, че цените на сиренето и кашкавала, както и изкупните цени на суровото краве мляко и на суровото овче мляко, са определяни не под действието на свободните пазарни механизми, а в резултат на наложената от страна на АМБ ценова политика и координиране на поведението на нейните членове. По-конкретно, повишаването на цената на сиренето и кашкавала през юли и август 2007 г. е настъпило с два месеца по-рано от поскъпването на самата суровина - сурово краве мляко.

Относно сдружение „Национална асоциация на млекопреработвателите", доказателствата сочат, че поведението му, под формата на забранено споразумение между предприятия, е свързано с определяне на минимални прагове на цените на сиренето и на изкупните цени на сурово мляко и има за цел предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията.

Двете сдруженията са събирали и разпространявали сред своите членове "чувствителна информация" за дейността на всеки от тях (напр. попълване на карти за наблюдение, събиране на данни за дневната преработка и подробна информация за дейността на фирмите от млекопреработването), което също представлява нарушение на ЗЗК.