Китайският премиер Вен Жибао е казал в сряда, че макро мерките за контрол ще се затягат и по-нататък за да се предпази от прегряване растящата икономика на страната, пише агенция Синхуа.

Монетарните политики като цяло трябва да останат стабилни, но още „леко затегнати", за да гарантират стабилност в бързо нарастващата икономика, казал е премиерът Вен по време на среща на държавния съвет.

Вен е казал, че страната ще продължи да внедрява настоящата си фискална и монетарна политика, вдъхваща доверие и е призовал фискалната политика да оказва повече помощ за индустриалното преструктуриране.

Промишленото производство расте с темп по-бърз от желаното и търговският излишък е твърде голям, отбелязал е Вен. През май търговският излишък на Китай е бил $22,45 млрд. долара, 73% увеличение спрямо месеца на предходната година.

Китай ще продължи да настройва експортните отстъпки и мита за някои стоки в желанието си да увеличи вноса в страната и така да изравни качващия се търговски излишък.

Повече внимание заслужават и макроикономически факти като бързия ръст на инвестициите, прекомерната ликвидност на капиталовия пазар и засилващият се инфлационен натиск. Правителството трябва да контролира предлагането на земя и банковите кредити за проекти с голям разход на енергия.

За насочване потока на капитали трябва да се привлекат финансови, фискални и данъчни мерки. Трябва да има повече канали за оттичане на капитала и за употреба на чуждата валута.

Нарастващите цени на храните доведоха до ръст на индекса на потребителските цени през май с 3.4%, докато целта на правителството е 3%. Вен е предложил да се гарантират доставките на хранителни стоки и да се увеличи надзора на качеството на храните.