През миналата седмица активните на пазара компенсаторни инструменти са намалели със 714 046 лв. до 635.430 млн. лв. номинал, след като са били занулени реституционни книжа за 715 889 лв. номинал и са регистрирани нови 1 843 лв. номинал в ЦД, съобщава Finance.news.bg.

Основната част от занулените книжа са били поименни компенсационни бонове, чиято бройка на пазара е намаляла с 495 240 лв. и е достигнала 376.437 млн. лв. номинал. При компенсаторните записи и жилищно компенсаторните записи спадовете са били съответно с 206 179 лв. до 160.828 млн. лв. номинал и с 12 627 лв. до 50.693 млн. лв. номинал.

Нетъргуваните на БФБ жилищни компенсаторни записи от лихвоточки и инвестиционни бонове останаха без промяна съответно на 47.472 млн. лв. и 65.027 млн. лв. лв. номинал.

Най-активно търгуваното дружество на БФБ по брой прехвърлени акции беше Елана Фонд за земеделска земя, а по брой сделки седмичен първенец беше М+С Хидравлик, с чийто книжа се сключиха 179 сделки. Това стана ясно от седмичния бюлетин на Централен депозитар.