Около половин милион души в Африка, окачествени от ООН като "най-бедни сред бедните", ще могат много скоро да провеждат мобилни разговори, съобщиха от BBC.

Като част от програмата на ООН за борба с бедността в селските райони, 79 селища в 10 африкански страни ще бъдат включени в мобилни мрежи. Очаква се с развитието на комуникациите, нивото на здравеопазването и образованието значително да се подобри, както и да се развие местната икономика.

Според проучване направено през 2005 год., ако притежателите на мобилни телефони се увелечат средно с 10%, то това би повлияло осезателно на БВП, който ще нарасне с 0.6%.

Планът за разширяване на комуникационната мрежа в Африка е част от програмата на ООН Millennium Villages. Инициативата стартира в Кения, като в момента в нея са включени 79 страни сред които Мали, Уганда, Сенегал и Етиопия.

Според организаторите тя е от изключителна важност за местното население не само заради подобряването на комуникациите, но и за образованието на подрастващите, които освен, че ще придобият IT умения, ще имат и пряк достъп до информационния свят.

Инфраструктурата по изграждането на мрежата както и зарядните, които действат на принципа на акумулиране на слънчева светлина, ще бъдат предоставени безплатно от шведския производител Ериксон.

Местните оператори сами ще определят своите такси.

В повечето от тези страни от Ериксон имат намерение да инсталират двубандова система, през която ще може да се осъществяват разговори, трансфер на информация както и достъп до интернет през лаптоп.

Но според изпълнителният директор на компанията, първоначално услуги като интернет през мобилен телефон и трансфер на информация ще бъдат слабо потребявани.