Забавянето на икономическата активност става все по-видимо в Еврозоната. Само развиващите се пазари продължават да отбелязват стабилен ръст.

През последните седмици не се оправдаха очакванията за възстановяване на американската икономика и корпоративния сектор според анализ на Raiffeisen capital management.

Падащите цени на недвижимите имоти, влошаващият се пазар на труда, както и растящите цени на енергийните ресурси и хранителните продукти все още водят до несигурност за американските потребители.

„Според нас все още има голяма вероятност за ниски нива на растеж в Съединените щати", заяви Клаус Глазер, Директор "Инвестиции" в Мениджмънт, Виена. „Тази теза се подкрепя от слабите данни от пазара на недвижими имоти в САЩ, както е било и при предишни фази на рецесия. Прогнозата ни за 2008г. е реалният брутен вътрешен продукт на Съединените щати да нарасне с 1.3%".

Тъй като корпоративните печалби се движат паралелно със забавянето на икономическия растеж, през предстоящите месеци и тримесечия Райфайзен Кепитъл Мениджмънт очаква по-ниски нива на печалби на компаниите, като прогнозира нови дъна на акциите.

На мечия пазар през 2000-2002г. пазарът също реализираше краткотраен растеж и след това отново поемаше надолу. При движения в противоположната посока в средносрочна перспектива, 200-дневната крива формира линия на съпротива, като по този начин пазарът среща бариера", допълни Глазер.

И за Еврозоната Райфайзен Кепитъл Мениджмънт прогнозира по-нисък растеж от около 1,7%. Като последица от сътресенията на капиталовите пазари и забавянето на американската икономика, през последните месеци в почти всички сектори в Европа се наблюдаваха отрицателни ревизии на перспективите за печалби, като в последно време мащабът им чувствително се увеличи.

Според анализите европейските акции все още са атрактивни, въпреки по-ниските очаквания за корпоративни печалби. Дори и през следващите месеци да прогнозираме нови отрицателни ревизии на печалбите, актуалните котировки на акциите вече отразяват този песимизъм", според Глазер.

Увеличените рискове пред икономиката ще доведат до един продължителен период на волатилност и на фондовите пазари.

При все това Райфайзен Кепитъл Мениджмънт е скептична по въпроса дали корекцията е приключила. „Корпоративните данни все повече сочат, че забавянето на икономиката ще се отрази на кредитните пазари. Поради тази причина, според нас, след временния отдих пазарът ще поеме надолу.

Въпреки това, перспективите пред развиващите се пазари остават сравнително добри в средносрочен план.

„С оглед на актуалните прогнози, развиващите се пазари допринасят с над 50% за световния икономически растеж, а като се отчете паритета на покупателната способност - дори 80%", каза Глазер.

Тук ключов фактор е нарастващото вътрешно потребление, както и увеличаващите се корпоративни печалби. Въпреки растящата независимост на развиващите се икономики, все още е твърде рано да се говори за откъсване и независим икономически цикъл.

Икономическите данни и корпоративните резултати на отделните държави продължават да регистрират силен растеж. При все това, остава открит въпросът, до каква степен проблемите в сектора на недвижимите имоти и кредитирането са решени и дали влиянието на глобалната икономика под формата на рецесия, ще бъде по-силно от очакваното.

„Дори и този път проблемите с ликвидността да идват от индустриалните държави, развиващите се икономики не са оазис за инвестиции на капиталовите пазари. Вероятно е обаче, страховете от рецесия в САЩ и високата инфлация през първото полугодие вече да са достигнали кулминацията си, а ниските лихви в международен план, както и трайно високите цени на суровините да окажат благоприятно влияние върху развиващите се пазари", смята Глазер.