25 на сто е младежката безработица в България при средно ниво за ЕС от 20 на сто, посочи на пресконференция Даниел Панчев - председател на Асоциацията за изследване и развитие на гражданското общество /АРГО/ и ръководител на проект "Заедно срещу младежката безработица". В страни като Испания младежката безработица е 40 на сто.

Панчев цитира данни от последния доклад на Главна дирекция "Заетост" на ЕК, според който безработицата в ЕС в момента е 20.7 процента. По данни на АРГО за една година 9000 млади хора - образовани и с квалификация, са напуснали страната и са намерили реализация в чужбина.

Даниел Панчев отбеляза, че се наблюдава трайна тенденция младите хора по-трудно да си намират първа работа, а липсата за възможност за реализация оставя голяма част от тях в сивия сектор на икономиката, на минимална работна заплата и без трудови договори.

Други последици са увеличаването на апатията и демотивацията, заради невъзможността да се реализират и да приложат на практика наученото в университетите.

Проектът "Заедно срещу младежката безработица" е финансиран по европейската програма "Младежта в действие" и ще продължи от юли до октомври т.г.

Очаква се той ще привлече млади хора от Словакия, Словения, Унгария, Турция, Люксембург и България, за запознаване с проблемите и възможностите в борбата с безработицата.