Началното жилищно строителство в САЩ за септември отбеляза по-силен от очакванията ръст от цели +15.0% м./м. до 872 хил.броя жилища на годишна база (при прогнози за ръст от +2.4% м./м. до 770 хил.броя), след добра възходяща ревизия на данните за август до +4.1% м./м. до 758 хил.броя жилища (спрямо спад +2.3%м./м. до 750 хил.броя предишна оценка). Това са най-силните данни от повече от 4 години насам (от юли  2008г. насам). На годишна база началното жилищно строителство в САЩ за септември отбеляза ръст от цели 34.8% г./г.!

Началното жилищно строителство на еднофамилни жилища в САЩ за септември качи с цели 11.0%м./м. до 603 хил.броя на годишна база (като строителството на еднофамилни жилища формира около 69% от началното жилищно строителство за септември месец)  и покачва на годишна база с цели +43% г./г. Това са най-силните данни за началното жилищно строителство на еднофамилни жилища в САЩ от август 2008г. насам.

Началното жилищно строителство на многофамилни жилища в САЩ за септември пък качва с цели 25.1% м./м. до 260 хил.броя на годишна база.

Реалното начално жилищно строителство през септември (без сезонно-осредняване) качва с 79 хил.броя след повишение с 70 100 за август месец.

Разрешителните за ново строителство за септември в САЩ качват също силно с цели +11.6% м./м. до 894 хил.броя на годишна база (при прогнозите за по-слабо повишение до 810 хил.броя), като това бяха най-високите данни от август 2008г. насам (нов 4 годишен връх)! Тези оставащи като цяло солидни разрешителните за строителство са добър сигнал за началното жилищно строителство в идващите месеци и сякаш потвърждава по-големия оптимизъм на строителите на жилища с оглед и вчерашния ръст на NAHB индекса на оптимизма на строителите на жилища за октомври до над 6 годишния връх в 41 пункта спрямо 40 пункта за септември месец.

Като цяло днешните жилищни данни са доста добри и нов сигнал, че един от най-проблемните по време на кризата сектори - жилищният, показва все повече признаци за съживяване и че този сектор може да окаже подкрепа за общото икономическо възстановяване/растеж на САЩ (може да има изненадващо силен принос на жилищния сектор към растежа на БВП за Q3 на 2012г.?).

Но въпреки това, докато началното жилищно строителство в САЩ вече е доста над дъното от 478 хил. ударено през април 2009г., все пак данните през септември все още остават доста по исторически средните нива за 1.5 млн.броя нови жилища на годишна база от 1959г. до пика на жилищната криза преди 3-4 години.