Неусвояването на заема от Японската банка за международно сътрудничество е основна причина за забавянето на пускането е експлоатация на метрото от „Интерпред" до ж.к. „Младост".

Това се казва в одитен доклад на Сметната палата върху усвояването на средствата от Японската банка за построяването на столичното метро, съобщава БГНЕС. По график метрото в най-големия столичен квартал трябваше да бъде пуснато в края на 2008 г. Това обаче няма да стане факт, заради неизпълнението на клаузите по договора за заем.

Ако се вземат под внимание и другите социални и икономически ефекти от нереализирания проект, то това закъснение ще струва скъпо на жителите на столицата и ще има много негативни последици за града, някои от които няма да могат да получат финансово изражение.

Не са предприети съответните ефективни действия за успешното и своевременно приключване на проекта, пишат одиторите от Сметната палата. Санкциите по отношение на изпълнителя се изчерпват с неиздаване на сертификати за плащане от страна на консултанта-инженер.

Съгласно договора консултантът издава инструкции към изпълнителя и изисква ревизия на строителната програма, промяна на методиката на работа и използването на допълнителни ресурси, чрез които да бъде спазен крайният срок за изпълнение на проекта.

Договорът с консултанта, не предвижда автоматични санкции за него при неспазване на крайния срок за завършване на строителството, не съдържа и специални разпоредби относно отговорността, а препраща към българското законодателство.

Максималната сума, която Столична община може да получи като неустойка заради закъснението, е 496 250 000 японски йени. Обърната в български лева по курса на БНБ на 28 декември 2007 г. сумата възлиза на 5 842 301 лв.

Сравнена със стойността на предвидените, но нереализирани приходи и печалба за периода на закъснението - предвиждано приключване 2010 г., то предвидената неустойка няма да е достатъчна да покрие социалните и финансовите негативи.

Към 31 декември 2007 г. възложителят не е изготвил официални претенции към изпълнителя и консултанта във връзка със закъснението на изпълнението по проекта.

В договора не е предвидена санкция за закъснение на отделните етапи, а е предвидена санкция едва след изтичане на крайния срок за завършване на строителството.

Още в края на август стана ясно, че поради закъснение при изграждането на метрото по втория радуис през центъра, софийското метро ще заработи частично през април 2009 г.

Тогава Столичната община възнамерява да открие участък от спирката при Българското национално радио на бул. "Драган Цанков" ( построена преди години за подземен трамвай и пригодена за габаритите на метро) до Метростанция 13 в столичния квартал "Младост 1"

Припомняме, договорът за заем с Японската банка за международно сътрудничество е сключен на 6 февруари 2002 г. Той е на обща стойност 12 984 млн. японски йени. Усвоена сума към 31 декември 2007 г. е 4 758 147 185 японски йени (63 381 951 лв.)

Договорът за консултантски услуги по проекта за разширение на софийското метро между Столична община и Padeco Co., Ltd. в джойнт венчър с Pacific Consultants International PCI е сключен на 19 юли 2002 г. на стойност 733 513 456 японски йени.