В Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е постъпило уведомление относно намеренията на Нюз Корпорейшън, САЩ да придобият контрол върху Дау Джоунс и Ко. Инк., САЩ съобщиха от КЗК.

В България, Нюз Корпорейшън, осъществява дейност в областта на телевизията, включително свързаните с това промоция и разпространение на телевизионни реклами, външни реклами, изработване и лицензиране на телевизионно съдържание, лицензиране на игрални филми и др.

Дружеството упражнява контрол върху Болкан Нюз Корпорейшън ЕАД. В България Дау Джоунс и Ко. Инк генерира приходи от продажба на международни печатни издания за финансови новини.

Искането е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение.

Заинтересовани лица могат да изразят писмено становище относно въздействието на концентрацията върху ефективната конкуренция.