Обмисля се поетапно въвеждане на екологичния компонент при облагането на старите автомобили, стана известно от думи на министъра по околната среда и водите Нона Караджова, цитирана от БТА.

„Смятам, че поетапно, а не наведнъж, могат да се облагат по-старите автомобили с екологичен компонент", каза екоминистърът. По думите й това няма да стане от 2012 г., тъй като данъчните закони обикновено се променят преди бюджетната година.

До края на месеца е срокът, в който екоминистерството трябва да се произнесе по качеството на доклада за оценка на въздействието върху околната среда на проекта "Бургас-Александруполис". Ако докладът е направен добре и са попълнени всички пропуски, процедурата може да започне, но това не означава, че проектът ще бъде разрешен за реализация, отбеляза Караджова,.

Въведени са междинни цели за рециклиране на отпадъците от общините - през 2016 и 2018 г., каза министърът. По думите й общините, които изпълнят целите за рециклиране на битовите отпадъци и недепониране на биоразградимите отпадъци, ще бъдат изцяло освободени от предвидената такса за тон депониран отпадък, дори да имат остатъчни количества за депониране.

Предвижда се през 2014 г. таксата да бъде 75 лева на тон депониран отпадък на старите сметища и 35 лева на тон депониран отпадък на съвременните сметища.