Необходимо е „Топлофикация" да бъде приватизирана час по-скоро. Не може в това състояние държавно дружество да оцелее. Общината и държавата трябва да си подадат ръка и да се разберат за приватизацията.

Това бе коментарът на заместник-председателя на НДСВ Милен Велчев пред Българската национална телевизия. Той смята, че вчерашния отказ да бъдат инвестирани в дружеството средства от общината е грешка. НДСВ предлагат следващото повишаване на цените на топлоенергията да стане през април.

Има много фирми, които източват „Кремиковци", каза Велчев по повод протестите на работниците от предприятието. Той изрази съжаление, че държавата не е успяла да намери решение на този проблем. Мнението на НДСВ е, че трябва да бъде осигурена възможност на стратегически инвеститор да влезе в „Кремиковци".

Във връзка с проекта за бюджет за следващата година Велчев каза, че вероятно служителите ще получават по-високи доходи следващата година. Той не очаква кризата да предизвика намаляване на доходите. Според него ще се повиши и покупателната способност на гражданите.

Кредитите ще са по-скъпи и получаването им ще е по-трудно, поясни той и прогнозира, че търсенето на кредити ще намалява поради повишената лихва, а предлагането ще намалява, защото банките са по-внимателни.

Предложението на НДСВ е лихвите, които се плащат да се приспадат от облагаемия доход на заемополучателя. Друго предложение е децата, които не посещават детски градини, да получават ваучери със сумата, която държавата осигурява за други деца.

Според Велчев най-целесъобразно в условията на финансова криза е да се инвестира бюджетният излишък в инфраструктура. Като според Милен Велчев главната цел е не да се осигури работа на строители, а да се построят инфраструктурните обекти.

В условията на финансова криза проектобюджетът е добър, според бившия финансов министър. Критиките към него са във връзка с образованието и здравеопазването. Според него либералната политика е по-силно застъпена в този бюджет, отколкото социалното направление.