Два варианта за финансиране на доизграждането на автомагистрала "Тракия" бяха съобщени днес от министър Асен Гагаузов, като това може да стане или чрез заем от Европейската инвестиционна банка /ЕИБ/ или друга банка, или в рамките на бюджета, като средно годишно се отделят 150-200 милиона лева за три години, съобщиха от БНР.

Евентуалното кредитно споразумение с ЕИБ или друга банка, която да осигури държавно гарантиран заем, може да бъде приключено след около година и половина, година и 8 месеца, каза министър Гагаузов.

Министърът посочи, че средствата, които евентуално би се наложило да се отделят от бюджета за автомагистралата, са големи и би се наложило спиране на финансирането на други обекти, ако се приеме подобен вариант за осигуряване на средства за автомагистралата.

Министърът съобщи, че в началото на октомври ще бъде завършен участъкът Чирпан-Стара Загора от магистралата. Продължаването на строителството на магистралата ще зависи от становището на ЕС и въз основа на него от последващото решение на МС,

Министър Гагаузов изяви надежда най-късно до края на октомври да е приключен договорът с концесионера и той да започне финансирането на магистрала "Тракия". При положение, че в прогнозирания от министъра срок се сключи концесионният договор, магистралата трябва да бъде довършена и пусната до 3 години.

Според договора се предвижда в 3-месечен срок след окончателното му сключване концесионерът да е осигурил финансирането и да започне строителството. Министър Гагаузов съобщи, че има възможност магистрала "Тракия" да бъде готова преди магистралите "Марица" и "Люлин".