Изпълнителният директор на Застрахователно и презастрахователно акционерно дружество "Алианц България" Орлин Пенев е новият председател на Управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи. Той обяви, че до два месеца ще свика извънредно общо събрание, на което ще се разгледа новата концепция за структурата и развитието на асоциацията. Тогава ще бъде обсъден и въпросът за избор на представители в комисията, която обсъжда на законопроекта за катастрофичния пул.