След решение на Съвета на директорите на БФБ-София относно изваждането от базата на BG40 на ТБ ДЗИ Банк поради отписване от публичния регистър на банката, считано от днес, на нейно място в изчислението на индикатора ще попадне Монбат.

Монбат АД-София има 3.29 млн. лв. печалба за първото тримесечие на 2007 г., спрямо 1.595 млн. лв. положителен финансов резултат за сравнимия период на година по-рано.

Нетните приходи от продажби за периода бележат ръст от 31.33%, до 25.878 млн. лв., спрямо 19.705 млн. лв. за година по-рано, съобщи profit.bg.

Пълен текст