Оптимистичната нагласа взе превес на БФБ в средата на седмицата, в резултат на което 52% от търгуваните позиции се установиха на по-висока средна цена, а борсовите измерители обърнаха посоката си и отбелязаха леки повишения.

SOFIX затвори с 0.32% по-високо на 1020.31 пункта, BGTR30 - с 0.41% по-нагоре на 661.12, а BGREIT възстанови 0.51% от стойността си до 86.53 пункта. Изключение от положителната посока направи само BG40, изгубил минималните 0.07% до 250.69 пункта.

Формираният дневен оборот на пода на БФБ възлезе на 56.09 млн. лв., от които 79% се дължаха на сделки с ценните книги на Химимпорт, а други 18% бяха формирани на блоков пазар, където собственика си смениха 5% от къпитала на КРЗ Одесос.

От акциите на Химимпорт днес бяха прехвърлени общо 5.22 млн. бр., като в единична сделка преминаха 5.19 млн. от тях, или 3.46% от капитала на дружеството на цена 8.45 лв. за бр.

Над една четвърт от останалия оборот в редовната търговия с акции пък се дължеше на изтъргувани 52 хил. акции на ПИБ с леко повишение от 0.37%.

Подобен ръст отбелязаха и книжата на Монбат, ИХ България, а Доверие ОХ пое отново нагоре, прибавяйки 1.62%.

Сред най-търгуваните днес бяха и акциите на Софарма, но промяната им си остана с обратен знак за шеста поредна сесия.
На отрицателна територия отново бе и Стара Планина Холд, със загуба от 1.36% до 4.07 лв., а също и ОЦК, -0.39%.

На пазара на компенсаторки при все така активна търговия днес надвиха мечите настроения. Поименните компенсационни бонове поевтиняха с 1.08%, а компенсаторните записи се върнаха с 5.88% по-надолу от вчера. Ново повишение имаше само за жилищните компенсаторни записи, разменяни с 1.06% по-скъпо.