Трайно настанилата се на БФБ песимистична нагласа се пренесе и в новата седмица. Сделки в понеделник имаше с книжата на общо 96 компании, от които 52 се тъгуваха на по-ниска средна цена в сравнение с петък, 39 отбелязаха ръст, а 5 останаха без промяна.

Борсовите индекси, от своя страна, също продължиха надолу, с изключение на BG40, който прибави 0.78% до 251.65 пункта, докато SOFIX загуби 1.19% от петъчната си стойност до 1000.57 пункта, а BGTR30 падна с 0.80% до 657.94 пункта. Със спад започна седмицата и за индекса на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT, който затвори с 1.06% по-ниско на 88.54 пункта.

Формираният дневен оборот на пода на БФБ достигна 3.22 млн. лв.


Петте най-ликвидни компании приключиха сесията на отрицателна територия. Книжата на Химимпорт, което бе най-активно търгуваното дружество със своите 76 сделки, поевтиняха с 0.46%. Под процент загуби и Еврохолд България, докато акциите на Монбат паднаха с 1.86%.

По-голям бе спадът за Каолин и ИХ България. В петата си поред сесия на спад, първото загуби 3.65% до средно ниво 7.18 лв. за акция, а ИХ България бе натиснато с 4.57% по-надолу до 5.72 лв.

Доста негативно се развиха нещата и за Софарма, което днес се раздели с нови 5.36%, достигайки 4.42 лв. за брой.

За разлика от тях обаче, книжата на Захарни заводи се изстреляха в 17 сделки с цели 10.84% до 8.76 лв.

Денят донесе повишение и за акциите на Оргахим, които продължиха да се възстановявят, търгувани с 3.78% по-скъпо на 174.46 лв.

Ново покачване имаше и за Кремиковци, чиито акции се върнаха над 2 лв., установявайки се на ниво от 2.03 лв., или с 4.04% по-високо от петък.

На пазара на компенсаторни инструменти, при доста вяла търговия поименните компенсационни бонове поевтиняха с 0.25%, а компенсаторни записи пропаднаха с 6.73%, връщайки се до средна цена от 40 ст. за брой.