Сосиете Женерал Париж възнамерява да увеличи броя на ръководните мениджъри, съобщава Dow Jones. Във френския финансов концерн ръководните позиции ще се увеличат от две на три.

Ръководителят на сектора за частни клиенти, главният изпълнителен директор и неговият заместник ще изпълняват функциите на ръководен екип. Освен това в бъдеще ще се разкрие ново работно място за административен директор.

С тази мярка Societe Generale отговаря на продължилата през последните шест години фаза на ръст в международните сделки на компанията. Банката чувствително дръпна напред при частните клиенти и при финансовите продукти.

Поради този факт от банката обявиха, че вътрешните и чуждестранните частни клиенти ще бъдат разграничени в три независими поделения. Промените влизат в сила от първата половина на 2007 г.