В момента темповете на икономическото развитие в Русия са над дългосрочната тенденция, независимо от влошената световна икономика. Въпреки това редица фактори свидетелстват, че руската икономика прегрява, твърди се в доклад на Световната банка за икономиката на Русия, публикуван в понеделник.

През 2007 година темповете на икономическия растеж в Русия са достигнали до 8.1%, цитира РИА Новости. Това се дължи на високите цени на нефта, активното вътрешно търсене и благоприятните базови макроикономически условия.

Според предварителните данни през първото тримесечие на 2008 г. реалният ръст на БВП е вече 8.7%. Промишленото производство е нараствало със същите темпове, както и през 2007 г. - с 6,9% за първите четири месеца.

Опасността от „прегряване" в икономиката на Русия се извежда от факторите неотслабваща инфлация, повишена натовареност на производствените мощности и коефициента на използване на трудовите ресурси, задълбочаване на инфраструктурните ограничения и изпреварващият ръст на работната заплата над производителността на труда.

Използвано е следното определение за прегряване на икономиката: съвкупното търсене изпреварва дългосрочните производствени възможности на икономиката.

Многобройни примери от други страни показват, че не е възможно да се постигне динамичен, устойчив и балансиран ръст в условията на висока инфлация, която действа негативно както на спестяванията, така и на инвестициите, считат експертите от Световната банка.  

В тази връзка сред първите задачи на новото руско правителство трябва да стане снижаването на инфлацията и активизиране на дейностите над неприключилите структурни реформи. В частност това са институционални преобразувания и преодоляване на инфраструктурни проблеми, като така ще се помогне на ръста на производителността на икономиката в дългосрочна перспектива.

За обуздаване на инфлацията СБ предлага на руското правителство да внесе коректив в макроикономическата си политика. В краткосрочен период бюджетната политика следва да бъде по-строга, а в дългосрочен период бюджетните разходи следва да се планират поетапно. Нужни са по-строги кредитно - парични условия и постепенно повишение на лихвените ставки и изисквани резерви, в съчетание с по-гъвкав обменен курс.

В областта на структурните реформи основна задача е подобряване на бизнес средата и инвестиционния климат, махане на бариерите за малките и средни предприятия и иновациите, а също и решаване на инфраструктурните проблеми.

През тази година инфлацията в Русия може да възлезе на около 12-14%,счита главният икономист на Световната банка за Русия Желко Богетич. На пресконференция днес той е предвидил растеж на БВП от 7,5% до 8% за Русия. „Всичко зависи от състоянието на макроикономическата политика".