По инициатива на Ивайло Калфин - вицепремиер на Р България и Министър на външните работи в зала 1.311 на Ректората на Русенския университет "А. Кънчев" ще се проведе конкурс със студенти от специалност "Европеистика", за номиниране на студент за Министър на външните работи за един ден.

Тази инициатива ще даде възможност на студентите от специалност "Европеистика" да се запознаят отблизо със задачите и отговорностите в Министерството на външните работи.

Събеседването ще се проведе от Боян Иванчев - икономически съветник, съобщи Ruseinfo.

Предварително от ръководството на специалността "Европеистика" е направен подбор на отлични студенти от ІІІ и ІV курс и от студенти - магистри.

Освен отличния успех се изисква владеене на два чужди езика и притежаване на необходимите качества.