В заседателната зала на Министерството на здравеопазването ще се проведе среща между ръководствата на Министерството на здравеопазването и Държавната агенция по туризъм към МС.

На нея ще бъде обсъдена готовността за успешно провеждане на туристическия сезон лято 2007, както и осигуряването на адекватна своевременна и качествена медицинска помощ и реда за нейното оказване на гражданите от страни-членки на ЕС, пребиваващи временно като туристи в България, и на граждани от трети страни.

Решение за провеждането на тази среща бе взето на състоялата се на 16 март в Бургас работна среща по проблемите на туристическия сезон, която бе организира от Държавната агенция по туризъм.

В нея участваха представители на МЗ, ДАТ, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на транспорта, на туристическия и хотелиерския бизнес, кметове.

Разговорите днес са продължение на започналата дискусия за необходимите промени в нормативната уредба и практиката на медицинското обслужване на гражданите от ЕС с оглед изпълнение на ангажиментите на България като страна-членка на Общността.

Припомняме, че преди 2 дни от Националния хотелиерски мениджмънт клуб оповестиха становището на хотелиерския бранш, който не е съгласен да плаща за оказваната в курортите медицинска помощ.

Според представителите на бранша, няма такава практика в ЕС, хотелите да плащат на лекарите и след като браншът е изряден данъкоплатец, държавата е длъжна да осигури този вид услуга на почиващите в курортите туристи.