Никога досега през последните години никои упавляващи не са демонстрирали такова пренебрежително отношения към есенния панаир в Пловдив. На откриването днес нямаше нито един министър, а «честта» да пререже лентата на 66-тото издание бе дадена на Милена Ценова, началник на политическия кабинет на министъра на икономика Трайчо Трайков.

Други години в деня на откриването входовете на панаира се задръстваха от черните служебни возила на министри и вицепремиери, че и на министър-председатели. Явно тази година управляващите бойкотират панаира, заради конфликта между Министерството на икономиката и енергетиката и мажоритарния соблственик на панаира Георги Гергов.

Международният технически панаир в Пловдив ще продължи 2 октомври 2010 г., а в изложението през тази година участват повече от 1500 компании от 41 държави.

Минната индустрия е акцент на есенното издание на панаира през тази година. Мястото на страните от региона в европейския добив и преработката на минерални суровини, възможностите за инвестиции в сектора, стратегиите за излизане от кризата и осигуряване на траен и стабилен растеж са сред основните теми на двудневна международна конференция под патронажа на МИЕТ. Конференцията ще бъде открита от заместник-министъра на икономиката, енергетиката и туризма Марий Косев.

Минната индустрия формира 5% от БВП в България. В нея са заети 30 000 души, а чрез свързаните отрасли - 120 000 души.

По време на 66-то издание на есенния технически панаир в Пловдив ще бъдат представени над 70 иновативни продукта от областта на машиностроенето, автомобилостроенето, енергетиката, транспорта, информационните технологии, електрониката и електротехниката, строителството, химията, екологията и други.

Разработването на иновативни продукти с висока добавена стойност съвпада и с един от основните приоритети в работата на МИЕТ. Насърчаването на иновациите е във фокуса на проекта за нова икономическа стратегия, разработен от МИЕТ, който бе представена за общественно обсъждане.

За 9-ти път в рамките на панаира ще бъде проведен Автомобилен салон Пловдив, на който 30 компании от 16 държави  ще представят 40 марки автомобили.