В сградата на областната администрация в Сливен министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев ще открие пилотно обучение за прилагането на Административнопроцесуалния кодекс, в което са включени 42 ръководители и експерти от местната, регионалната и териториалната администрация.

По време на откриването министър Василев ще връчи и сертификати на завършилите обучение по информационни технологии служители от областната администрация.

По-късно през деня той ще посети Ямбол, където ще връчи сертификатите на служителите от областната администрация, преминали ИТ обучение.

Очаква се министърът да предостави електронни подписи на областния управител Йордан Коев и на неговите заместници.

По-късно Василев ще се запознае с информационната система на административния център на общината, както и със системата за електронно гласуване на общинския съвет.