Външнотърговското салдо на страната остава отрицателно, покачвайки се до 6.7 млрд. лв. за първите девет месеца на годината, показват изнесените днес данни на НСИ.

За периода януари-септември сме внесли продукция на стойност 17.407 млрд. лв. при изнесена такава на стойност 24.2 млрд. лв. Отчетените резултати са по цени FOB.

Вносът CIF пък нараства на 25,7 млрд. лева.

Най-голям дял в износа ни си остават страните от ЕС, за които сме изнесли продукция на стойност 9.65 млрд. лв. Най-активни партньори на страната ни в това отношение са Италия (1.79 млрд. лв.), Германия (1.69 млрд. лв.) и Гърция (1.55 млрд. лв.).

За първите девет месеца на годината се забелязва ръст в износа ни и към Турция, който възлиза на 1.93 млрд. лв.

Най-големи вносителки у нас си остават Русия (с внос от 4.83 млрд. лв.) и Германия (с 3.14 млрд. лв.). Интересен факт е, че вносът от Русия е нараснал с 58% спрямо миналата година.

По сектори, най-голям ръст се забелязва при вноса на необработени материали без горива (55.2%), следвани от минерални горива, масла и подобни продукти (46.5%), както и безалкохолните и алкохолни напитки и тютюн (45.1%).

За отчетния период страната ни е изнесла през 2006 г. пък най-много полуфабрикати и артикули, класифицирани главно според вида на материала (а именно артикули от каучук, корк, дървен материал, хартия, картон, текстил, чугун, стомана, благородни метали и др.), показват още данните на НСИ.

Най-голяма част от вноса ни е за машини, оборудване и превозни средства (7.3 млрд. лв.).