Автомобилите с конвенционален двигател с вътрешно горене замърсяват стотици пъти повече спрямо електрическите им еквиваленти, показва поредно изследване, цитирано от The Guardian. То разглежда изгубените безвъзвратно суровини, използвани за производството и употребата на превозните средства.

През жизнения цикъл на един електромобил се губят около 30 кг. суровини, а останалите могат да бъдат рециклирани, според анализ на белгийската Transport & Environment. В същото време един конвенционален автомобил изразходва средно 17 000 литра петрол.

T&E посочва, че преходът към електромобили ще изисква по-голям добив на минерали като литий, колалт и никел. Но групата подчертава, че често има двоен стандарт при изчисление на вредите от електромобилите и традиционните автомобили, като в сметката не се взима предвид добива на петрол — макар че се често се говори как определен дял от електроцентралите все още използват въглища.

Резултатът от изследването показва, че електромобилите са по-благоприятни за природата заради по-малката нужда от сурови материали, по-високата енергийна ефективност на електромоторите спрямо ДВГ, както и заради намаляването на вредните емисии и праховите частици в градовете.

Междувременно анализатори и експерти очакват развитието в технологиите да намали нуждата от литий, никел и кобалт, както и да понижи цените. Общите изчисления на T&E показват, че електромобилите ще използват с 58% по-малко енергия от един автомобил на бензин и ще през целия си жизнен цикъл ще са отговорни за 64% по-малко въглероден диоксид.

Европа е най-големият пазар за електромобили в света. Но това няма да продължи дълго

Европа е най-големият пазар за електромобили в света. Но това няма да продължи дълго

Континентът успя да изпревари Китай през 2020 г. с 1,4 млн. продажби