Продажбите на нови автомобили в България през март 2021 г. възлизат на 2 155 броя, показват данните на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA). Спрямо март 2020 г., когато бяха въведени първите ограничителни мерки срещу коронавируса, те нарастват с 33,9%. Но спрямо март 2019 г. те остават с 40% по-ниски. Така този март е най-слабият от 2014 г. насам

На ниво Европейски съюз регистрациите нарастват с 87,3% през март спрямо същия период на миналата година. През третия месец на тази година са регистрирани 1,062 млн. нови автомобила, при 567 хил. година по-рано.

Спрямо март 2019 г., през предходния месец те са с 39,5% по-ниски.

Италия, където коронавирусът нападна най-рано, бележи ръст от 497,2% през март спрямо миналата година. Във Франция покачването е 191,7%, в Испания 128%, а в Германия — 35,95.

За първото тримесечие на 2021 г. общите продажби в ЕС растат с 3,2% до общо 2,6 млн. За България се отчита спад от 5,8% до 5 584.