Продажбите на нови автомобили в Европа продължават да бележат спад спрямо миналата година. През втория месец на годината в Европейския съюз са продадени 771 486 автомобила, с 19,3% по-малко спрямо февруари 2020 г., показват данните на Европейската асоциация на производителите на автомобили.

Така продажбите на нови автомобили бележат най-лошия си февруари от 2013 г. насам. Сред големите пазари Италия бележи най-малък спад (-12,3%). В Германия продажбите падат с 19%, във Франция с 20,9%, а в Испания — с 38,4%.

В България намалението е 16,5% и през февруари са продадени 1 660 автомобила. За първите два месеца спадът е 20,6%.

Намаляващите продажби се дължат на продължаващите здравни мерки срещу коронавируса, както и на несигурността около икономиката.

Февруари Януари-февруари

Дял в % Продажби Промяна в % Дял в % Продажби Промяна в %

'21 '20 2021 2020 21/20 '21 '20 2021 2020 21/20
VW Group 25.8 25.2 199,128 241,015 -17.4 25.6 25.9 384,174 496,356 -22.6
VOLKSWAGEN 11.3 11.3 87,279 107,601 -18.9 11.2 11.8 168,516 224,903 -25.1
SKODA 5.7 5.3 44,164 50,547 -12.6 5.8 5.4 86,408 103,677 -16.7
AUDI 4.9 4.6 37,692 44,377 -15.1 4.6 4.8 69,403 91,013 -23.7
SEAT 3.4 3.6 25,977 34,114 -23.9 3.4 3.5 51,301 67,499 -24.0
PORSCHE 0.5 0.4 3,833 4,101 -6.5 0.5 0.5 8,091 8,659 -6.6
OTHERS2 0.0 0.0 183 275 -33.5 0.0 0.0 455 605 -24.8
STELLANTIS 24.4 25.2 188,491 240,817 -21.7 23.6 24.2 353,517 463,759 -23.8
PEUGEOT 8.1 7.5 62,581 71,317 -12.2 8.0 7.3 119,243 139,968 -14.8
FIAT 4.9 5.5 37,821 52,358 -27.8 4.7 5.1 70,593 96,936 -27.2
CITROEN 4.8 5.0 37,138 47,652 -22.1 4.5 4.8 67,444 91,991 -26.7
OPEL/VAUXHALL 4.2 4.6 32,145 44,307 -27.4 4.0 4.5 60,013 85,533 -29.8
JEEP 1.3 1.1 10,083 10,488 -3.9 1.3 1.1 19,024 20,514 -7.3
LANCIA/CHRYSLER 0.5 0.6 3,869 5,951 -35.0 0.5 0.6 7,919 12,207 -35.1
DS 0.4 0.6 2,887 5,446 -47.0 0.4 0.5 5,440 10,024 -45.7
ALFA ROMEO 0.2 0.3 1,780 3,059 -41.8 0.2 0.3 3,393 6,096 -44.3
OTHERS3 0.0 0.0 187 239 -21.8 0.0 0.0 448 490 -8.6
RENAULT Group 9.3 10.5 72,132 100,048 -27.9 9.8 10.2 146,241 194,568 -24.8
RENAULT 6.0 7.4 46,666 71,094 -34.4 6.2 7.0 93,094 134,425 -30.7
DACIA 3.3 3.0 25,287 28,694 -11.9 3.5 3.1 52,836 59,651 -11.4
LADA 0.0 0.0 96 208 -53.8 0.0 0.0 157 394 -60.2
ALPINE 0.0 0.0 83 52 +59.6 0.0 0.0 154 98 +57.1
HYUNDAI Group 7.1 7.1 55,024 67,697 -18.7 7.1 7.1 106,465 134,882 -21.1
KIA 3.6 3.5 27,697 33,039 -16.2 3.6 3.3 54,619 63,811 -14.4
HYUNDAI 3.5 3.6 27,327 34,658 -21.2 3.5 3.7 51,846 71,071 -27.1
BMW Group 6.5 5.8 50,509 55,569 -9.1 6.9 6.1 103,352 116,908 -11.6
BMW 5.4 4.8 41,488 45,913 -9.6 5.7 5.1 86,012 97,193 -11.5
MINI 1.2 1.0 9,021 9,656 -6.6 1.2 1.0 17,340 19,715 -12.0
TOYOTA Group 6.2 5.6 47,728 53,854 -11.4 6.6 6.0 98,366 114,580 -14.2
TOYOTA 5.9 5.3 45,504 50,588 -10.0 6.3 5.6 93,641 107,842 -13.2
LEXUS 0.3 0.3 2,224 3,266 -31.9 0.3 0.4 4,725 6,738 -29.9
DAIMLER 5.4 5.4 42,019 52,045 -19.3 5.8 5.5 87,105 104,604 -16.7
MERCEDES 5.1 5.3 39,671 50,665 -21.7 5.5 5.4 82,260 102,468 -19.7
SMART 0.3 0.1 2,348 1,380 +70.1 0.3 0.1 4,845 2,136 +126.8
FORD 4.8 4.8 37,050 46,035 -19.5 5.0 4.8 74,258 91,910 -19.2
VOLVO CAR CORP. 2.5 2.1 19,452 19,966 -2.6 2.6 1.9 38,329 37,221 +3.0
NISSAN 2.0 2.5 15,472 24,358 -36.5 2.0 2.5 29,745 47,559 -37.5
MAZDA 1.0 1.1 7,902 10,179 -22.4 1.0 1.1 14,794 21,101 -29.9
JAGUAR LAND ROVER Group 0.7 0.8 5,430 7,805 -30.4 0.7 0.8 9,783 14,914 -34.4
LAND ROVER 0.5 0.6 4,168 5,371 -22.4 0.5 0.6 7,591 10,577 -28.2
JAGUAR 0.2 0.3 1,262 2,434 -48.2 0.1 0.2 2,192 4,337 -49.5
MITSUBISHI 0.5 1.0 4,107 9,845 -58.3 0.5 1.0 7,579 19,222 -60.6
HONDA 0.4 0.5 2,704 4,748 -43.0 0.3 0.5 5,164 9,671 -46.6