Прогнозата за доставките през 2020 г. остават занижени заради пандемията от коронавирус, предупреди A.P. Moller - Maersk в последния си счетоводен отчет. Според компанията, която е най-големият морски доставчик в света, търсенето на глобално равнище ще остане ниско до края на годината.

"Глобалното търсене на доставки на контейнери се очаква да се понижи през 2020 г., като преди пандемията от коронавирус то растеше с между 1 и 3%. Лекият ръст на поделението ни Ocean се очаква да е с темпа на или малко по-нисък от средния ни пазарен растеж."

Поради тази причина, през първото тримесечие гигантът понижи наполовина капиталовите разходи през настоящата година спрямо предишната. Най-сериозно ще е свиването именно в подразделението Ocean, където те са били свити от 469 млн. долара до 175 млн. долара, а единственият им отдел, където се наблюдава покачване, е Logistics & Services - от 9 до 23 млн. долара. Общите капиталови разходи на групата са спаднали от 778 до 310 млн. долара.

Икономиката на България през март: 18% спад в търговията, 11% в строителството и 5% в производството

Икономиката на България през март: 18% спад в търговията, 11% в строителството и 5% в производството

Данните за април ще покажат още по-голям срив

Въпреки проблемите на пазарите и все още високите цени на горивата през първите три месеца на годината, от компанията все пак са постигнали положителни финансови резултати. Оперативните приходи нарастват с 23% на годишна основа, а паричните доходи от инвестирания капитал - с 3,5 процентни пункта, до 10,5%.

Приходите преди лихви, данъци, обезценки и амортизации (EBITDA) нарастват с 23% на годишна основа до 1,5 млрд. долара, а марджът им - до 15,9%. "Приходите нараснаха леко до 9,6 млрд. долара, въпреки по-ниските обеми на доставките. Техен основен двигател е поделението Ocean", посочват от компанията.

За последните 12 месеца доходността на инвестирания капитал след облагане с данъци расте до 3,8% заради подобряването на приходите и понижаването на вложенията. След лизинговите плащания и брутните капиталови разходи свободните парични средства на Moller - Maersk възлизат на 506 млн. долара.

Световната търговия може да се срине с над 30%

Световната търговия може да се срине с над 30%

Оптимистичният сценарий на СТО е за спад от 13%

В контекста на кризата, Moller - Maersk посочват ускоряване на дигитализацията на компанията и засилено търсене на мобилното ѝ приложение, което бележи ръст на изтеглянията от почти 90% на годишна основа. "Освен това, клиентите ни се възползват от удобството на дигиталните ни услуги за обслужването на веригите им на доставки."